News - Military Project Production Permit 03.04.2023

Ereğli Shipyard

  • News
  • /
  • Military Project Production Permit

"Our shipyard has been granted a 'Production Permit' for military projects by the Ministry of National Defense. According to the permit, we are authorized to produce the following for military purposes:

 

  • Warships up to 45,500 DWT.
  • War submarines of all types and classes, with a maximum length of 70 m and a maximum DWT of 2000.
  • All types of boats, including those made of composite, steel, and aluminum materials, with a maximum length of 55 m, are specially designed or adapted for military use. These boats can accommodate weapons and/or weapon bases and/or military electronic systems.
  • Military manned and/or unmanned underwater and surface unmanned sea vehicles with a maximum length of 20 m, suitable for production."

 

Askeri Proje Üretim İzin Belgesi
Tersanemize Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri projeler için “Üretim İzin Belgesi” verilmiştir. 
İzin belgesine göre Tersanemizde Askeri amaçlı,
-  45.500 DWT’ye kadar savaş gemileri,
- 70 m boy ve 2000 DWT’ye kadar her tür ve sınıftaki savaş denizaltıları
-55 m boya kadar kompozit, çelik ve alüminyum malzemeden askeri kullanım için üzerinde silah ve/veya silah kaidesi ve/veya askeri elektronik sistemler yerleştirilebilecek şekilde özel tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü bot
-20 m boya kadar askeri amaçlı insanlı ve/veya insansız su altı ve su üstü insansız deniz araçları 
üretimi için uygun bulunmuştur.